Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Amfetamiin ja ecstasy

Amfetamiin

Amfetamiin levib valge, kergelt kollaka, roosaka või hallika pulbrina ja tablettidena, seda võetakse suu kaudu sisse, tõmmatakse ninna, suitsetatakse või süstitakse. Slängis kutsutakse teda nimedega: spiid, amff, kiirus, ants, A, valge, amfik, vitamin, belõi, ljoghki. Mõju algab umbes 20 minuti pärast ja kestab mitu tundi. Kasutamiskorrast toibumine võib võtta päevi, sel ajal on inimene kurnatud, närviline ja tige.

Metamfetamiin

Metamfetamiin on amfetamiini teisend, mille mõju on kiirem ja tugevam kui amfetamiinil. Levib valge pulbri või kristalse läbipaistva ainena. Slängis kutsutakse teda nimedega: jää, kristall, ice, meta. Tarvitatakse peamiselt suitsetades, aga ka süstides ja suu kaudu sisse võttes. Toime on sarnane amfetamiini toimega, kuid võib olla intensiivsem ja kesta kauem. Mujal maailmas on levinud ka metamfetamiini suurekristalliline vorm, niiöelda ice (jää), mida suitsetatakse spetsiaalsetes vesipiipudes. Mõju algab sõltuvalt tarvitamisviisist kuni 20 minuti jooksul ning kestab 4-12 tundi.

Amfetamiini ja metamfetamiini joobe tunnused

Füüsilised:

 • laienenud pupillid;
 • kiire pulss ja kiire hingamine;
 • pinges lihased;
 • palavik, mõnikord väga kõrge;
 • koordinatsioonihäired;
 • higistamine;
 • unetus.

Psüühilised:

 • närvilisus;
 • rahutus;
 • meeleolu tõus;
 • söögiisu langus;
 • hüplev mõtlemine;
 • seosetu kõne;
 • väsimustunde kadumine;
 • seksuaalsus võib kasutamise alguses kas märgatavalt suureneda või vastupidi, väheneda;
 • elevus.
Ecstasy

Kuigi nimetust ecstasy kasutatakse peamiselt MDMA ehk metüleendioksümetamfetamiini kohta, tarvitatakse seda terminit ka muude logopildiga tabletina esinevate ainete (stimulantide) puhul. Keemilisel analüüsil on nendest tablettidest leitud väga erinevaid aineid, nagu MDMA-le lähedasi MBDB-d või MDE-d, ent ka 2C-B-d, MDA-d, amfetamiini, metamfetamiini, ketamiini ning veidi süütumat efedriini või siis ainult kofeiini. Hoolimata levivatest kuulujuttudest pole tablettidest siiski heroiini leitud. Et ecstasy-na ostetud tableti tegelik koostis pole teada, võivad selles sisalduvad võimalikud (abi)ained mõjuda täiesti ettearvamatult.

Ecstasyt võetakse sisse eri värvi ja erikujuliste tablettide või kapslitena, kuhu on sisse pressitud erinevad piltkujutised (logod). Tablettide asemel võib olla ka pulber. Slängis kutsutakse teda nimedega: E, komm, ketas, ratas, tabla, küpsis, krugloje, koleso, tabletka, vahel ka logo nimetuse järgi. Mõju algab umbes tunni jooksul ja kestab mitu tundi.

Ecstasy joobe tunnused

Füüsilised:

 • laienenud pupillid;
 • kiire pulss;
 • (väga kõrge) palavik;
 • koordinatsioonihäired;
 • üliaktiivsus.

Psüühilised:

 • kasvav avatus ja heasoovlikkus;
 • ühisusetunne teistega;
 • suurenenud empaatiavõime;
 • rahutus;
 • kiire, vahel segane kõne;
 • võimalikud on paanikahood ja meeltesegadus.

Selle uimasti tarvitajaskond erineb muude uimastite kasutajatest – ecstasyt tarvitatakse peaaegu eranditult sotsiaalses kontekstis – kas siis pidudel suuremas seltskonnas või koos sõpradega. Peamiselt pruugitakse seda meelelahutuslikul eesmärgil, kuid tuleb ette ka korrapärast ja intensiivset ning tõsiseid probleeme tekitavat tarvitamist.

Lisaks tüüpilistele amfetamiinile omastele mõjudele võib ecstasy tekitada ka hallutsinatsioone ehk meelepetteid. Ecstasy’t tarvitades ei teki füüsilist sõltuvust üldse või on selle oht väike, kuid vaimset sõltuvust tuleb sageli ette.

Ecstasy tarvitamisele järgneb väsimus, passiivsus, depressioon, keskendumisvõimetus ja unehäired, millest toibumiseks kulub tavaliselt paar päeva.

Ecstasy tarvitamisega seonduvat äkksurma on raske ennustada näiteks tarvitatud aine koguse põhjal, sest surma võivad põhjustada mitmed asjaolud – kuumarabandus, kuumenemisest tulenev vere hüübimine, südame rütmihäired ning maksa- ja neerukahjustused. Üks surma põhjusi on suuraju turse üleliigse veejoomise tagajärjel, kuna aine tekitab tugevat janutunnet, mis ei tulene organismi tegelikust vedelikuvajadusest. Kuigi mürgistusest tulenevaid surmajuhtumeid esineb üldiselt 10–15 korda tavalisest suuremate annuste puhul, on äkksurma tulnud ette ka juba kahekordsete annuste tagajärjel.

Foto: Eesti Kohtuekspertiisi Instituut