Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Kuidas uimastite tarvitajat ära tunda?

 • Raske on kindlaks teha, millal uimastite tarvitamine muutub kuritarvitamiseks.
 • Mitmed uimastite joobetunnused võivad tekkida ka erinevate haiguste korral ega anna otsest alust kuritarvitamise või sõltuvuse diagnoosimiseks.
 • Ainus lõpliku diagnoosi andja saab olla arst!

Uimastite tarvitamist ja kuritarvitamist on üsna raske iseseisvalt kindlaks teha. Iga inimene on erinev ja algul on raske märgata kuritarvitamisele viitavaid tunnuseid. Uimastijoove kestab tavaliselt üsna lühikest aega ning tarvitajal on seda kerge varjata. Samuti on kuritarvitamise tunnused alguses nõrgad ning seetõttu raskesti märgatavad.

Järgnevalt on kirjeldatud võimalikke märke, mis võivad viidata keelatud uimastite tarvitamisele. Nende märkide esinemine üksikult ei tähenda veel tingimata uimastite kuritarvitamist, mitmedki neist on näiteks noorukieale või lihtsalt depressioonile omased ilmingud. Mitme erineva märgi esinemine üheaegselt võib viidata uimastite (kuri)tarvitamisele. Kindlasti peaks inimest kahtluse korral pikema aja jooksul jälgima, püüdma temaga rääkida ning seejärel otsustada, kas ja kuidas edasi talitada.

Tavaliselt jagatakse uimastite pruukimisele viitavad tunnused nelja rühma:

järsud muutused käitumises ja harjumustes. Kuritarvitamisele võivad viidata:
 • hoolimatus oma hügieeni ja riietuse suhtes;
 • ootamatu huvikaotus ja põlglikkus töö, kooli ja/või ühisürituste vastu;
 • soovimatus veeta vaba aega koos sõpradega, püsivate sõprade ootamatu väljavahetamine juhututtavate vastu;
 • koolist/töölt puudumine ja langenud õppeedukus;
 • päikeseprillide kasutamine (ka toas), et varjata muutusi pupillides ja kaitsta silmi valguse eest;
 • eakohasest ja/või tavalisest suurem äkilisus ja närvilisus;
 • tavapärasest jutukam olek, kuid jutt hüpleb seosetult teemalt teemale;
 • raha laenamine, raha kaotamine, asjade müümine;
 • põhjuseta itsitamine ja naerukrambid;
 •  järsud meeleolumuutused rõõmsast ja õnnelikust tüdinenud ja pahuraks, ootamatud tundepuhangud.
Füüsilised muutused.  Sõltuvuse algusele või kuritarvitamisele võivad viidata:
 • senisest sagedamini nohune ja kinnine nina;
 • punased silmavalged ja vesised silmad;
 • köhahood näiliselt tervel inimesel;
 • seletamatu väsimus, ükskõiksus;
 • isu- ja kehakaalulangus;
 • sageli tugev, põhjendamatu sügelus, kratsimisjäljed ihul;
 • ahenenud või laienenud pupillid;
 • ebatavaline miimika või lihaste tõmblemine vestluse ajal;
 • süstimisjäljed, armid ja sinikad, eriti küünarliigese piirkonnas või küünarvarrel.
Asjad.Tarvitaja riietes või tema toast võib leida:
 • vereplekke ja/või jälgi nende eemaldamisest särgivarrukatel;
 • vatitupse, süstlaid ja/või süstlanõelu;
 • painutatud ja tahmaseid lusikaid;
 • tahmaseid metallkaasi, imeliku lõhnaga väikeseid metallkarpe;
 • askorbiinhapet (C-vitamiin);
 • pruuni/musta värvi tükke, millel on magusapoolne, vürtsiga sarnanev lõhn;
 • alumiiniumfooliumit;
 • pakketoorkilet;
 • piibu  ja selle puhastusharju;
 • kaalud;
 • sigaretipaberi ja -rullija;
 • tahmase teraga kleepuva noa või mõne muu lõikevahendi;
 • väga väikestesse pakenditesse, sageli alumiiniumfooliumisse ja/või kilesse pakitud pulbrit;
 • erilise värvi, märgistuse või logoga tablette;
 • spetsiaalsete motiividega väikeseid paberitükke;
 • suuri rahasummasid, mille omamist põhjendatakse teiste raha hoidmisega.
Sotsiaalsed probleemid. Tarvitamisele võivad viidata inimese:
 • eetiline allakäik – inimest saab üha vähem usaldada;
 • kokkulepetest mitte kinnipidamine – inimene valetab ega pea oma sõna;
 • konfliktid kooli, kodu ja politseiga ning samas nende alavääristamine;
 • suur huvi uimastite tarvitamise vastu ning teiste tarvitajate kaitsmine;
 • suhtlemine tuntud kuritarvitajatega;
 • tabamine kergesti müüdavate esemete pisivargustelt;
 • eakaaslastest suurem negatiivne suhtumine üldistesse ühiskonnanormidesse.

 

Sellest nimekirjast võib olla abi võimalike probleemide märkamisel ja uimastite tarvitamise varajasel avastamisel, kuid oluline on meeles pidada, et mitmed joobetunnused võivad esineda ka näiteks erinevate haiguste korral ega anna otsest alust kuritarvitamise või sõltuvuse diagnoosimiseks. Sellise diagnoosi saab anda ainult arst!