Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Miks hakatakse uimasteid tarvitama?

Uimasteid võidakse tarvitada:

 •  lihtsalt uudishimust katsetamiseks;
 •  kaaslaste surve all;
 •  suhtlemise hõlbustamiseks;
 •  stressi leevendamiseks;
 •  igavuse peletamiseks;
 •  murede unustamiseks ja probleemidega toimetulekuks.

 

Uimasteid hakatakse tarvitama väga erinevatel põhjustel ning seda tehakse erinevates olukordades:

 •  Mõned tarvitavad uimasteid uudishimust. Uimastite sageli ettearvamatu mõju tundub ahvatleva väljakutsena – seda nimetatakse uimastitega eksperimenteerimiseks. Uimastid on muutunud tänapäeval lihtsamini kättesaadavaks ja paljud inimesed proovivad neid kasvõi seepärast, et kogeda midagi uut. Üldjuhul ei tekita selline paarikordne tarvitamine sõltuvust, kuid on ka inimesi, kes juba esimese proovimisega teevad oma tervisele suurt kahju.
 • Kaaslaste surve. Mõnedes sõpruskondades on surve tarvitada uimasteid, sest tundub, et kõik teevad seda. Kaaslaste surve all võivad uimasteid tarvitada ka täiskasvanud, mitte ainult noored. Paljud inimesed ei suuda või ei oska sõpradele-tuttavatele „ei“ öelda ning uimasti tarvitamisest keelduda, isegi kui nad seda tegelikult ei soovi.
 • Meelelahutus. Teatud uimastid kuuluvad nö klubinarkootikumide hulka. Sarnaselt alkoholile tarvitatakse neid enamasti sotsiaalsetel põhjustel – uimastid mõjutavad meeleolu ning nende tarvitaja suhtleb vabalt ka võhivõõrastega. Nagu nimigi ütleb, tarvitatakse neid uimasteid reeglina pidudel ja klubides. Paljud uimastid on tihedalt seotud muusika- ja moemaailmaga ning on osa neid ümbritsevast subkultuurist.
 • Mõnede uimastite tarvitamist peetakse ühiskonnas normaalseks. Seadusega lubatud uimasteid nagu energiajooke, sigarette ja alkoholi kujutatakse meedias sageli kui loomulikku osa ihaldusväärsest ja lahedast elustiilist. Paljud alustavadki nende tarvitamist lihtsalt seepärast, et need tunduvad olevat head lõõgastusvahendid.
 • Uimasti oodatud mõju. Mõned inimesed loodavad läbi tarvitamise saavutada teatud meeleolu – näiteks arvavad paljud, et alkohol aitab lõdvestuda, tunda end õnnelikuna, muresid leevendada. Selle arvamuse omamiseks ei pruugi nad aga isegi olla alkoholi kunagi proovinud, see arvamus pärineb ümbritsevatelt inimestelt ning ühiskonnalt.
 • Probleemidega toimetulek. Mõned inimesed tarvitavad uimasteid üksinda oma igapäevase eluga hakkama saamiseks. Põhjused võivad olla näiteks vajadus tõrjuda ebameeldivaid mälestusi või siis põgenemine igapäeva reaalsusest. Uimastite abil püütakse korvata ka oma madalat enesehinnangut ja sisemist ebakindlust. Uimastid võivad lühikeseks ajaks enesehinnangut tublisti tõsta ning sellisest emotsionaalsest dopingust võib tekkida sõltuvus. Selline eluviis võib teha tõsiselt liiga nii kehalisele kui vaimsele tervisele.