Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Nõu ja abi

Uimastiprobleemide puhul võib abi saada arstilt, psühholoogilt, tugirühmadest ja usaldustelefonidelt. 

Hädaabi number – 112

TASUTA kõigile helistajatele.

Abi perearstilt – 1220

1220 on lauatelefonilt helistades esimesed viis minutit tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind. 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistaja nime ei küsita, nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

Mürgistusteabekeskus – 16662

Telefonile 16662 helistamine on anonüümne ja kohaliku kõne hinnaga. Vastatakse kõikidele ägedate mürgistustega seonduvatele kõnedele. Keskuses ei teosta analüüse ega ravita patsiente.

MTÜ Eluliin usaldustelefonid:

  • Enesetappude ennetamise keskus

Telefon 655 8088 (eesti keeles) kell 19.00-07.00

Telefon 655 5688 (vene keeles) kell 19.00-07.00

  • Psühholoogiline kriisinõustamine

Telefon 631 4300

Töötab kõikidel nädalapäevadel, kaasa arvatud riiklikud pühad
kell 19.00 – 07.00

 

Usaldustelefon

126 (eesti keeles) iga päev 17.00-03.00

127 (vene keeles) iga päev 19.00-23.00

skype: usaldustelefon126 iga päev 19.00-23.00

>http://www.usaldus.ee

 

Usaldustelefon LAPSE MURE

Telefon 646 0770

E-R kell 10.00-18.00

skype: lapsemure

http://www.lapsemure.ee

See telefon on ainult lastele ja noorukitele.

 

Online nõustamiskeskus

http://www.lahendus.net
Tasuta psühholoogia-alane nõustamine ja info

Vaimse tervise veebiportaal

www.enesetunne.ee