Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Sissehingatavad ained

 • Sissehingatavad ained ehk toksilised inhalandid on mürgiste kemikaalide, näiteks liimide, aerosoolide ja lahustite aurud, seda terminit kasutatakse ka nende kemikaalide endi kohta.
 • Tarvitamine on levinud noorte hulgas, ennekõike kättesaadavuse ja odavuse tõttu.
 • Tarvitamisega on seotud suur õnnetuste oht.

 

Inhalantideks nimetatakse erinevaid mürgiseid aineid või nende aurusid. Need võivad olla mitmesugused kemikaalid: liimid, olmekeemia, lakid, aerosoolid, bensiin, lahustid. Enamikku neist on lihtne hankida ja need on odavad, seepärast on inhalantide tarvitamine levinud ennekõike noorte hulgas.

Tarvitamine ja selle mõju

Tarvitamise tulemus sõltub paljuski tarvitaja ootustest ja teda ümbritsevast keskkonnast. Uimastav toime algab mõne minuti pärast ja kestab kuni tund aega, mõju kadudes järgneb depressioon ja rahutus. Inhalandid võivad tekitada tugeva psüühilise sõltuvuse. Tihti juhtub tarvitamisel tõsiseid õnnetusi, eriti esimesel korral: tarvitaja võib lämbuda ja surra, võib tekkida tulekahju või plahvatus.

Inhalantide joobe tunnused

Füüsilised:

 • ähmane pilk, väikesed silmaavad;
 • kõnehäired;
 • katkendlik hingamine;
 • orientatsioonihäired;
 • peapööritus;
 • iiveldus;
 • söögiisu vähenemine;
 • köhimine.

Psüühilised:

 • unisus;
 • eufooria;
 • kõikvõimsustunne;
 • võib tekkida teadvusekaotus.
Inhalantide lühiajaline toime

Lühiajalisel tarvitamisel tekib eufooria, kõikvõimsustunne ja valutunde vähenemine. Väheneb söögiisu, võivad tekkida hallutsinatsioonid. Käitumine muutub ettearvamatuks, tarvitaja võib olla ka agressiivne ja vägivaldne. Võivad tekkida krambid. Paljudel tarvitajatel läheb süda pahaks ja tekib tugev peavalu.

Üledoosi korral tekib peavalu ning kahekordne nägemine, südame löögikiirus suureneb ning hingamine muutub katkendlikuks. Kõne muutub segaseks ning refleksid aeglustuvad. Inimene võib kaotada teadvuse ning surra. Samuti võib üledoos tekitada pöördumatu ajukahjustuse. Osalt on tulemused äraarvamatud, sest hingatakse sisse mitmesuguste mürkide erinevaid segusid.

Mõju rasedatele: mõju on sarnane alkoholi tarvitamisega ning võib põhjustada sünnidefekte, enneaegset sünnitust, vastsündinul esinevaid hingamisprobleeme ning lapse kõrgenenud vastuvõtlikust nakkushaigustele.

Inhalantide pikaajaline toime

Pikaajalisel kasutamisel võivad suu ja nina ümbruses tekkida haavandid. Lisaks tekivad keskendumisraskused ja mäluhäired, krooniline köha ja muud hingamisteede haigused. Tarvitamine kahjustab püsivalt aju, närve, luuüdi, maksa ja neerusid.