Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Teenused täisealistele ja lähedastele

Täisealistele uimastisõltuvusprobleemidega isikutele ja nende lähedastele suunatud nõustamis-, ravi- ja rehabilitatsiooniteenused

LÜHIAJALINE STATSIONAARNE VÕÕRUTUSRAVI
AS WISMARI HAIGLA Lühiajaline statsionaarne võõrutusravi TALLINN
Võõrutusravi sobib nii opioidide kui stimulantide tarvitajatele. Voodikohti on kokku 5. Ravi kestab keskmiselt 2 – 4 nädalat, millele järgnevalt on patsiendil võimalik saada ambulatoorset järelravi kuni 3 kuud. Ambulatoorne järelravi sisaldab iganädalast psühholoogi nõustamist ning psühhiaatri vastuvõttu 2 korda kuus.
Patsient tasub voodipäeva eest 2,50 eurot kuni 10 päeva ulatuses. Kui ravi kestab kauem kui 10 päeva, ei pea patsient rohkem maksma.

Ambulatoorne järelravi on täies ulatuses tasuta.

Kontakt
Dr Jaanus Mumma
Tel. 662 1024
jaanus.mumma@wh.ee
Tel. 662 1068 (registratuur)
Wismari 15, Tallinn
AMBULATOORNE OPIOIDSÕLTUVUSE ASENDUSRAVI
 AS WISMARI HAIGLA  Ambulatoorne metadoon-asendusravi opioidsõltlastele TALLINN
 Teenus on patsiendile tasuta. Kontakt
Dr Jaanus Mumma
Tel. 662 1024
jaanus.mumma@wh.ee
Tel. 662 1068 (registratuur)
Wismari 15, Tallinn
 AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA PSÜHHIAATRIAKESKUS Ambulatoorne metadoon-asendusravi opioidsõltlastele TALLINN
 Teenus on patsiendile tasuta. Kontakt
Ingrid Ojasalu
Tel. 5694 4132
ingrid.ojasalu@keskhaigla.ee
Sõle 63, Tallinn
Kopli 75a, Tallinn
 AS LÄÄNE-TALLINNA
KESKHAIGLA NAKKUSKLIINIK
Kombineeritud ARV- ja metadoon-asendusravi opioidsõltlastele TALLINN
 Teenus on suunatud patsientidele, kes saavad samaaegselt nii antiretroviirusravi kui ka metadoon-asendusravi.

Teenus on patsiendile tasuta.

Kontakt
Olev Lumiste
Tel. 659 8539
olev.lumiste@keskhaigla.ee
Paldiski mnt 62, Tallinn
 OÜ TERVISEKESKUS ELULOOTUS  Ambulatoorne metadoon-asendusravi opioidsõltlastele TALLINN
Teenus on patsiendile tasuta. Kontakt
Nelli Kalikova
Tel. 506 8156
nelli@aids.ee, nelli@smail.ee
Erika 5a, Tallinn
 OÜ CORRIGO Ambulatoorne metadoon-asendusravi opioidsõltlastele JÕHVI
Teenus on patsiendile tasuta. Kontakt
Ljubov Uljanova
Tel. 333 1110
nak@corrigo.ee
Jaama 34, Jõhvi
 OÜ AASA KLIINIK Ambulatoorne metadoon-asendusravi opioidsõltlastele SILLAMÄE
Teenus on patsiendile tasuta. Kontakt
Marina Žoga
Tel. 392 5153
Valeri Tskalovi 3, Sillamäe
 OÜ NARVA SÕLTUVUSTE RAVIKESKUS Ambulatoorne metadoon-asendusravi opioidsõltlastele NARVA
Teenus on patsiendile tasuta. Kontakt
Tatjana Magerova
Tel. 354 8344
rehabi@hot.ee
Karja 6c, Narva
 SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM Ambulatoorne metadoon-asendusravi opioidsõltlastele TARTU
Teenus on patsiendile tasuta. Kontakt
Katri Šinkarev
Tel. 731 8740
katri.sinkarev@kliinikum.ee
Raja 31, Tartu
STATSIONAARNE REHABILITATSIOONITEENUS TÄISEALISTELE
SA VILJANDI HAIGLA Statsionaarne meditsiiniline rehabilitatsioon naissoost ja meessoost uimastisõltlastele VILJANDI
Teenus ei ole ainespetsiifiline, mistõttu sobib erinevate narkootikumide tarvitajatele.
10 voodikohta naissoost ning 11 voodikohta meessoost patsientidele.
Rehabilitatsiooniteenuse kestvus on keskmiselt 9 – 12 kuud.

Teenus on patsiendile tasuta.

Kontakt
Rita Kerdmann
Tel. 524 4024
rita@vmh.ee
Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandimaa
SA SILLAMÄE NARKOREHABILITATSIOONI-KESKUS Statsionaarne rehabilitatsiooniteenus meessoost uimastisõltlastele SILLAMÄE
Teenus ei ole ainespetsiifiline, mistõttu sobib erinevate narkootikumide tarvitajatele.
26 voodikohta.
Rehabilitatsiooniteenuse kestvus keskmiselt 9 – 12 kuud.

Teenus on patsiendile tasuta.

Kontakt
Olga Gluhihh
Tel. 392 4293
Tervise 8, Sillamäe
UIMASTIPROBLEEMIDEGA PSÜHHIAATRILISTE PATSIENTIDE PÄEVARAVI
SA PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA  Päevaravi uimastiprobleemidega psühhiaatrilistele patsientidele  TALLINN
Teenus on suunatud uimastiprobleemidega ning väljendunud psüühikahäirega (skisofreenia, bipolaarne häire, skisoafektiivne häire, raske depressioon, raske posttraumaatiline stressijärgne häire jmt) isikutele.

Teenus on patsiendile tasuta.

Kontakt
Dr Ants Kask
ants.kask@regionaalhaigla.ee
kaksikdiagnoos@regionaalhaigla.ee
Tel. 610 4137; 617 2514
Paldiski mnt.52/7, Tallinn
MTÜ PEAASJAD NÕUSTAMINE Info ja abi kannabinoidide tarvitajatele TALLINN
Programm VALIK on lühisekkumine ehk nõustamine kanepit või selle analooge tarvitavatele inimestele. Programm koosneb ühest kuni kuuest nõustamiskohtumisest. Sobiv arv otsustatakse ühiselt koos nõustajaga.

Nõustamised toimuvad ainult Tallinnas ja ei ole mõeldud alaealistele.

Teenus on patsiendile tasuta.

Kirjuta e-posti aadressile
kanep@peaasi.ee või
saada SMS või helista
9.00-17.00 numbril 516 3356