Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Uimastite segatarvitamine

  • Segatarvitamine on levinud paljude noorte hulgas.
  • Segatarvitamine tähendab erinevate uimastite koos või järjestikku tarvitamist.
  • Kahe või enama aine koos või järjestikku tarvitamine muudab tagajärjed ettearvamatuks ning ohtlikumaks.

Uimastite segatarvitamisest rääkides kujutavad ilmselt paljud ette eelkõige keelatud uimastite kuritarvitamist ning eluheidikutest narkomaane. Samas on segatarvitamine vägagi levinud ka tavaliste noorte hulgas, kes ei ole sõltlased.

Segatarvitamist võib mõista kui erinevate kesknärvisüsteemi mõjutavate ainete nagu keelatud uimastite, alkoholi, energiajookide, unerohtude ja rahustite koos või järjestikku tarvitamist. On inimesi, kes segavad erinevaid uimasteid teadlikult mingi efekti saavutamiseks, kuid on ka neid, kes tarvitavad aineid üsna suvaliselt, andmata endale aru, mida nad tarvitavad ja mis võivad olla selle tagajärjed. Põhjusi, miks erinevaid aineid koos pruugitakse, on mitmeid. Näiteks soovitakse võimendada või hoopis blokeerida teise uimasti toimet või siis asendada hetkel kättesaamatu aine mõne teisega. Sageli lihtsalt jäljendatakse seda, mida teised samas seltskonnas ees teevad.

Et inimeste organismid on erinevad, mõjuvad ka uimastid inimestele väga erinevalt. Kui näiteks alkohol muudab mõne inimese jutukaks, lahkeks ja seltsivaks, siis teine muutub uniseks ja kolmandast saab hoopis agressiivne tülinorija. Samamoodi on kanepiga, mis ei pruugi isegi samale inimesele alati ühtmoodi mõjuda. Mõnikord ajab kanep ohjeldamatult itsitama, teinekord rahustab, aga võib ka juhtuda, et tarvitajal tekib hoopis suur masendus ja nutuhood. Arvestades, et juba üksainus uimasti võib mõjuda väga erinevalt, on kahe või enama aine koos või järjestikku tarvitamine veelgi ettearvamatum ning ohtlikum. Uimastite mõju inimese psüühikale ja organismile sõltub lisaks ainele, selle kogusele, puhtusele ja tarvitamise sagedusele ka inimesest endast, tema ootustest ja meeleolust, samuti ümbritsevast keskkonnast ja sellestki, mis parasjagu ümberringi toimub.

Levinumad segatarvitamise kombinatsioonid noorte hulgas on alkohol ja energiajoogid, alkohol ja antidepressandid, alkohol ja ecstasy või muud stimulandid, kanep ja ecstasy. Igasugune uimastite segatarvitamine tähendab tunduvalt suuremaid terviseriske.

Stimulandid kiirendavad kesknärvisüsteemi tegevust, südamelööke ja hingamisagedust. Erinevate stimulantide (energiajoogid, ecstasy ja amfetamiin) koostarvitamine asetab organismile (eriti südamele) väga suure koormuse, mille tagajärjeks võib olla mürgistus, ohtlik vedelikupuudus ja keha ülekuumenemine, mis võib lõppeda äkilise südameseiskumisega.

Erinevate kesknärvisüsteemi tööd aeglustavate ainete nagu alkoholi, heroiini, fentanüüli, kanepi, uinutite ja antidepressantide koos tarvitamine võib viia hingamise seiskumiseni ning lõppeda koomaseisundi või surmaga.

Tarvitades kesknärvisüsteemi kiirendavaid ja aeglustavaid uimasteid läbisegi, võivad tagajärjed olla täiesti ettearvamatud. Selline kombinatsioon tekitab organismis suure segaduse, sest kehas võistlevad üheaegselt kaks täiesti erineva toimega ainet. Mõned inimesed suitsetavad kanepit pärast stimulantide kasutamist ärevusseisundi leevendamiseks või siis tarvitatakse amfetamiini selleks, et pärast tõsisemat alkoholi või kanepi tarvitamist järgmisel hommikul oma igapäevaste toimetustega kuidagi hakkama saada. Selline muster võib mõnda aega isegi toimida ning tunduda esialgu päris hea lahendusena, tegelikult on see vaid aja küsimus, millal organism sellise pinge all kokku kukub.