Mis on kahjude vähendamine?

Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas ning mujal maailmas tunnustust leidnud nn kahjude vähendamise (harm reduction) mudel. Selle keskne idee on vähendada kahju ja kulutusi, mida uimastite tarvitamine tekitab nii ühiskonnale, uimasteid tarvitavatele inimestele ja nende lähedastele. Kahjude vähendamise mudeli  aluseks on seisukoht, et vaatamata jõupingutustele ei suuda kõik uimastite tarvitamist lõpetada.1 Kahjude vähendamise põhieesmärk on … Loe edasi Mis on kahjude vähendamine?