Mis on kahjude vähendamine?

Narkopoliitika ühe suunana on Euroopas ning mujal maailmas tunnustust leidnud nn kahjude vähendamise (harm reduction) mudel. Selle keskne idee on vähendada kahju ja kulutusi, mida narkootikumide tarbimine tekitab nii ühiskonnale, narkootikumide kasutajale endale kui ka tema lähedastele. Kahjude vähendamise mudeli  aluseks on seisukoht, et vaatamata jõupingutustele ei suuda kõik narkootikumide tarvitamist lõpetada.1 Kahjude vähendamise põhieesmärk … Loe edasi Mis on kahjude vähendamine?