Narkootikumidega seotud seadusandlusest Eestis

Peamine õigusakt, mis määratleb narkootilise ja psühhotroopsete ainete tarvitamise ja käitlemise raamistiku on Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus. Selle seaduse alusel on kehtestatud Meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise määrus, mis reguleerib ainete arvestuse ja aruandluse põhimõtteid. Määruse lisaks on pidevalt uuenevad nimekirjad Eestis kontrollitud narkootilistest ja psühhotroopsetest ainetest … Loe edasi Narkootikumidega seotud seadusandlusest Eestis