Olukord Eestis

Peamised andmed narkootikumide tarvitamise kohta Eesti paistab Euroopa Liidus (edaspidi EL) silma keskmisest kõrgema narkootikumide tarvitamise sagedusega 15–16-aastaste kooliõpilaste seas.1 Kui 1995. aastal oli mõnda illegaalset uimastit proovinud 7% 15−16-aastastest kooliõpilastest, siis 2007. aastaks oli see arv kasvanud 30%-ni, 2011. aastaks 32%-ni ja 2015. aastaks 38%-ni (joonis 1). Narkootikume proovitakse kõige sagedamini 14−15-aastaselt ja enamasti … Loe edasi Olukord Eestis