Ogaõun

Ametlikud nimed

Ogaõun (Datura stramonium)

Tänavanimed

kuraditrompet, kuradiõun

Aine tüüp

Ogaõun on hallutsinogeenne mitmeaastane rohttaim. Ogaõun põhjustab psühhoosi ja deliiriumi oluliselt rohkem kui teised hallutsinogeensed ained nagu näiteks LSD või ketamiin. Ogaõun kasvab mõõdukas ja troopilises kliimavöötmes, Eestis kasvab haruldase sisse toodud liigina harilik ogaõun Datura stramonium. Kõik ogaõuna liigid on mürgised. Taim sisaldab 28 erinevat alkaloidi, millest peamised mõju avaldajad on hüostügmiin ja skopolamiin ning vähesel määral atropiini.1

Joobe saavutamiseks tarvitatakse üldjuhul ogaõuna seemneid või õisi. Neid kas kuivatatakse või tarvitatakse värskelt suitsetades, ninna tõmmates või süües. Kõik taime osad on mürgised, eriti aga lehed ja seemned. Mürgised ained ogaõunas on näiteks tropaanalkaloidid, atropiin, hüostsüamiin, skopolamiin.

Ogaõun ükskõik millises koguses on ohtlik ning tarvitamise tagajärjed ettearvamatud. Isegi esimest korda natuke proovides võib asi lõppeda haiglaravi või halval juhul isegi surmaga. Kahjuks on ogaõuna mürgisust ja pikaajalist mõju tervisele siiski vähe uuritud, nii ei ole ka täpselt teada surma kaasa toov kogus.

Lühiajalise ja pikaajalise tarvitamise mõju

Ogaõuna tarvitamine toob tavaliselt kaasa deliiriumi, äärmiselt suure segadusesoleku ja tõepärasena tunduvad hallutsinatsioonid. Realistlikud nägemused muudavad inimese käitumise ebamõistlikuks ja ohtu võivad sattuda nii tarvitanu ise kui need, kes tema läheduses on.

Lühiajalise tarvitamise mõju:

 • eufooria
 • segaduses olek
 • deliirium
 • hirm, ärevus
 • suu ja silmade kuivus
 • iiveldus
 • janu
 • neelamisraskused
 • tuimus
 • koordinatsiooni kadu

Kõrvalmõjud ja terviseriskid

Ogaõuna tarvitamisel on mitmeid kõrvalmõjusid, näiteks suu kuivus, ebameeldivalt liigne tundlikkus, kiirenenud südametöö või nägemishäired.

Ogaõuna tarvitamise peamised kõrvaltoimed:

 • kiire pulss ja südame löögisagedus, südame seiskumine
 • vägivaldne käitumine, kuna taim sisaldab ainet mis teeb inimest agressiivsemaks ja aktiivsemaks
 • laienenud pupillid
 • mälukaotus või mälulünk ehk amneesia
 • nägemise halvenemine
 • iiveldus
 • pearinglus
 • segadustunne
 • närvisüsteemi kahjustused
 • mahla silma sattumisel oht silmade kahjustusele (nägemislangus, nägemiskaotus)

Ogaõuna pikaajalise tarvitamise mõju ei ole põhjalikult uuritud.

Sõltuvus ja võõrutusnähud

Ogaõun on äärmiselt mürgine, tema mürgisisaldus sõltub taime vanusest, kasvukohast ja kohalikest ilmastikutingimustest. See teeb taime mürgisuse äärmiselt varieeruvaks, nii et tavainimesel pole mingit võimalust täpselt mõõta iga taime ohutu tarvitamise kogust.

Ogaõunast ei jääda kergesti sõltuvusse, sest enamik inimesi, kes ogaõuna proovivad, ei soovi seda ebameeldivat kogemust korrata ning sild sõltuvusse katkestatakse. Samas on sõltuvus siiski võimalik. Samuti on ogaõuna üks sagedastest kõrvaltoimetest psühhoos. Ogaõuna pideval tarvitamisel tekib organismis tolerantsus, mis tähendab, et sama kogemuse saamiseks peab tarvitama järjest suuremaid või kangemaid koguseid.

Mürgistuse tunnused ja üledoos

Inglismaal on ogaõuna tarvitamine noorte seas järjest populaarsem ning selle tõttu satub tuhatkond noort igal aastal haiglasse, neist sadakond sureb. Aasta 2017 seisuga on ogaõuna omamine ja müümine Brasiilias keelatud, Ühendkuningriigis on keelatud selle tootmine, varustamine või importimine ning Austraalias on ta I ohtlikkuse astme narkootikum.

1 Krenzelok PE.  Aspects of Datura poisoning and treatment. Clinical Toxicology 2010; vol 48; 2: 104-110. https://doi.org/10.3109/15563651003630672

Siit saad abi