Üledoosidest tingitud surmade ennetamine (naloksooni kasutamine)