Siit saad abi

Abi ja ravi vajadus sõltub paljuski tarvitatavast ainest ja kogustest ning ka tarvitamise kestvusest ja intensiivsusest. Abi ja ravi tulemuslikkus sõltub aga inimese enda motivatsioonist, samuti sellest, kui tugev tugivõrgustik on tema ümber. Ei ole ühte kõikidele sobivat lahendust. Inimeste vajadused on erinevad ning vastavalt nendele tuleb leida kõige sobivam abistamise viis.

Kui sul on raske otsustada, millist abi sul või sinu lähedasel vaja võiks olla, soovitame kõigepealt pöörduda narko.ee tugiliini vaimse tervise spetsialisti poole, kes sind hinnanguvabalt ära kuulab, jagab infot abivõimaluste kohta ning vajadusel abiteenusele suunab. Tuge saab nii eesti kui ka vene keeles ööpäev läbi, tugiliin on anonüümne ja tasuta (v.a helistamine, mille puhu kehtib telefonioperaatori tavatariif).

Abiteenusele saad pöörduda ka iseseisvalt. Neile, kes soovivad kanepi tarvitamist vähendada või sellest loobuda on mõeldud programm VALIK. Kahjude vähendamise keskusesse võivad nõu saamiseks pöörduda erinevate uimastite tarvitajaid, kel vajadus turvalisema tarvitamise nõu ja vahendite järele, kes tahavad oma soovidest ja murest rääkida spetsialisti või sarnase kogemusega inimesega või kel on soov uimastite tarvitamist vähendada või sellest loobuda.

Kui oled uimasteid tarvitava inimese lähedane, võid abi saamiseks alati ka ise alljärgnevate kontaktide poole pöörduda.

Kui kahtlustad, et keegi on saanud üledoosi või mürgistuse, siis võta koheselt ühendust kiirabiga

Loe lähemalt kõikide teenuste kohta alljärgnevalt:

Tugiliin

Narko.ee tugiliin on kõigile, kel uimastid tekitavad küsimusi ja valmistavad muret. Tugiliini vaimse tervise spetsialistid pakuvad tuge nii uimasteid tarvitavatele inimestele kui ka nende lähedastele, jagame infot olemasolevate abivõimaluste kohta ja suuname abiteenustele. Tuge saab eesti ja vene keeles ööpäev läbi:

  • helistades lühinumbril 1747 (või Eestist ja välismaalt helistades +372 641 4110)
  • kirjutades e-posti aadressil 1747@narko.ee
  • kirjutades narko.ee veebilehe vestlusrakenduses

Loe edasi

Kahjude vähendamise keskused ohutumaks tarvitamiseks

Kahjude vähendamise keskused pakuvad abi, mis on suunatud uimastite tarvitamisega tekitatud psühholoogiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste kahjude ning kõrvalmõjude vähendamisele. Keskustes on võimalik saada muuhulgas nõustamist tervise teemadel, sotsiaal- ja kogemusnõustamist, puhtaid süstimistarvikuid ja kondoome. Kahjude vähendamise teenuse hulka kuulub ka üledooside ennetamine ning abi üledoosi korral, näiteks naloksooni väljastamine. Loe ka kahjude vähendamise busside kohta. Uued võimalused: teenused Tartu ja Rakvere apteekides.

Loe edasi

Abivõimalused lastele ja noortele

Eestis käsitletakse uimastite tarvitamist laste ja noorte puhul osana vaimse tervise muredest. Lapsed ja noored, kes puutuvad kokku uimastitega, vajavad täiskasvanu sekkumist. Varajane sekkumine ja abi osutamine aitab ennetada probleemide kuhjumist ning abivajaduse kasvu. Sekkujaks võib olla lapsevanem, kooli tugispetsialist, perearst või keegi, kes oma töös laste ja noortega igapäevaselt tegeleb.

Loe edasi

Nõustamisprogramm kanepitarvitajatele (VALIK programm)

VALIK on nõustamisprogramm kanepit või selle analooge tarvitavatele inimestele, kes tunnevad, et see mõjutab nende igapäevaelu, olgu selleks keeruliseks muutunud suhted lähedastega, keskendusmivõime vähenemine, raskused uinumisel või kanepi ostuks kuluva rahasumma pidev suurenemine. Programmi eesmärk on inimeste motiveerimine ja toetamine, et aidata algatada ja planeerida oma senise kanepi tarvitamise vähendamist või loobumist.

Loe edasi

Sõltuvusravi, sh opioidsõltuvuse asendusravi

Uimastisõltuvuse ravi eesmärgiks võib olla uimastite tarvitamisest kohene loobumine või järkjärguline lõpetamine ning sellega seonduvate võõrutusnähtude leevendamine. Samuti võib olla eesmärgiks sõltuvusega toimetulemine olukorras, kus täielikult loobuda ei ole võimalik või mingil põhjusel ei ole inimene selleks veel valmis.

Loe edasi

Tasuta sotsiaal- ja õigusabi ning tervishoiuteenused ravikindlustamata inimestele

Uimastite tarvitamisega kaasnevad sageli mitmesugused probleemid, sealhulgas seaduserikkumised ja võlad. Sellisel juhul tasub kindlasti otsida abi. Selgitame, millised on võimalused saada tasuta õigusabi ja sotsiaalteenuseid, aga ka tervishoiuteenused ravikindlustamata inimestele.

Loe edasi

Vaimse tervise nõustamine

Kui sul on tekkinud seoses uimastitega küsimus või mure, siis soovitame kõigepealt pöörduda narko.ee tugiliini vaimse tervise spetsialisti poole, kuid psühholoogilist tuge pakuvad veebi teel ka Eluliini ja Peaasi.ee nõustajad.  Nõustamist pakutakse ka uimasteid tarvitava inimese lähedasele.

Loe edasi

Tugiisik narkootikume tarvitavale inimesele (SÜTIK programm)

Kui sul on raske otsustada, kust alustada, soovitame pöörduda SÜTIK programmi tugiisiku poole. Pöördu julgelt, paljud nõustajad on ise endised tarvitajad ja oskavad sinu olukorda mõista. Tugiisik aitab välja selgitada, millist tuge või abi vajaksid ning aitab leida sobiva teenusepakkuja.

Loe edasi

Üledoosidest tingitud surmade ennetamine (naloksooni kasutamine)

Naloksoon on ohutu ravim, mis võib opioidi (fentanüül, heroiin, metadoon, morfiin) üledoosi korral päästa inimese elu. See blokeerib narkootikumi mõju ning toob inimese teadvusele. Sellele järgnevalt on üldjuhul vajalik kutsuda kiirabi. Naloksooni saab koolituse läbimise korral kasutada nii tarvitaja, tema lähedased ja sõbrad kui ka spetsialistid.

Loe edasi

Mida teha uimastamis- ja mürgistamiskahtluse korral

Raskete elu ja tervist ohustavate mürgistusnähtude, nagu näiteks väga halb enesetunne, teadvusekaotus, liikumisvõimetus jms ilmnemisel helista kohe hädaabinumbril 112 või pöördu erakorralise meditsiini osakonda (EMO-sse).

Loe edasi

Mida teha, kui kahtlustad, et sind on uimastatud ja oled langenud seksuaalvägivalla ohvriks

Kui kahtlustad, et sind on uimastatud ja oled langenud seksuaalkuriteo ohvriks, helista kohe numbril 112 või pöördu esimesel võimalusel või hiljemalt seitsme ööpäeva jooksul seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus. Keskused on avatud ööpäev läbi ja abi on tasuta. Ära pese, ära söö ega joo ning too paberkotis kaasa juhtunu ajal seljas olnud riided.

Loe edasi

Abivõimalused sõjapõgenikele

Alates 2022. aasta märtsist on kõik Tervise Arengu Instituudi rahastatavad teenused, mis on suunatud uimastite tarvitamisest, HIVist ja tuberkuloosist mõjutatud inimestele avatud ka sõjapõgenikele. Teenused on abivajajale tasuta. Koondinfo sõjapõgenikele vajalike abiteenustega on leitav portaalist kriis.ee või telefonil 1247.

Loe edasi