Siit saad abi

Abi ja ravi vajadus sõltub paljuski tarvitatavast ainest ja kogustest ning ka tarvitamise kestvusest ja intensiivsusest. Abi ja ravi tulemuslikkus sõltub aga inimese enda motivatsioonist ning ka sellest, kui tugev tugivõrgustik on tema ümber. Ei ole ühte kõikidele sobivat lahendust. Inimeste vajadused on erinevad ning vastavalt nendele tuleb leida kõige sobivam abistamise viis.

Kui sul on raske otsustada, millist abi sul vaja võiks olla, soovitame alustada pöördumisest tugiisiku poole, kes sind edasi aitab. Eraldi abiprogramm on olemas kanepitarvitajatele. Ka lastele ja noortele (alla 18-aastased) on eraldi abivõimalused. Kui sa süstid narkootikume, siis esimese sammuna pöördu kahjude vähendamise keskusesse, kus sa saad oma muredest ja soovidest rääkida nii spetsialistide kui ka sarnase kogemusega inimestega, saada nõu ohutumaks tarvitamiseks ning tuge loobumisel.

Kui oled narkootikume tarvitava inimese lähedane, võid abi saamiseks alati ka ise alljärgnevate kontaktide poole pöörduda.

Kui kahtlustad, et keegi on saanud üledoosi või mürgistuse, siis võta koheselt ühendust kiirabiga

Loe lähemalt kõikide teenuste kohta alljärgnevalt:

Abivõimalused sõjapõgenikele

Alates 2022. aasta märtsist on kõik Tervise Arengu Instituudi rahastatavad teenused, mis on suunatud narkootikumide tarvitamisest, HIVist ja tuberkuloosist mõjutatud inimestele avatud ka sõjapõgenikele. Teenused on abivajajale tasuta. Koondinfo sõjapõgenikele vajalike abiteenustega on leitav portaalist kriis.ee või telefonil 1247.

Loe edasi

Kahjude vähendamise keskused ohutumaks tarvitamiseks

Kahjude vähendamise keskused pakuvad abi, mis on suunatud narkootikumide tarvitamisega tekitatud psühholoogiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste kahjude ning kõrvalmõjude vähendamisele. Keskustes on võimalik saada muuhulgas nõustamist tervise teemadel, sotsiaal- ja kogemusnõustamist, puhtaid süstimistarvikuid ja kondoome. Kahjude vähendamise teenuse hulka kuulub ka üledooside ennetamine ning abi üledoosi korral, näiteks naloksooni väljastamine. Loe ka kahjude vähendamise busside kohta. Uued võimalused: teenused Tartu ja Rakvere apteekides.

Loe edasi

Abivõimalused lastele ja noortele

Lastel ja noortel, kes on kokku puutunud narkootikumidega, on võimalus abi saada vaimse tervise keskustest, nõustajatelt ja grupiteraapiast, lisaks ka sõltuvusprobleemidega laste- ja noorte ravi ja rehabilitatsioonikeskusest. Laste ja noorte probleemide osas pakutakse nõustamist ja abi ka lähedastele ja perele. Kui soovid leida nõuandeid, kuidas oma lastega narkootikumidest rääkida, vaata Tarkvanem.ee lehele.

Loe edasi

Nõustamisprogramm kanepitarvitajatele (VALIK programm)

VALIK on nõustamisprogramm kanepit või selle analooge tarvitavatele inimestele, kes tunnevad, et see mõjutab nende igapäevaelu, olgu selleks keeruliseks muutunud suhted lähedastega, keskendusmivõime vähenemine, raskused uinumisel või kanepi ostuks kuluva rahasumma pidev suurenemine. Programmi eesmärk on inimeste motiveerimine ja toetamine, et aidata algatada ja planeerida oma senise kanepi tarvitamise vähendamist või loobumist.

Loe edasi

Sõltuvusravi, sh opioidsõltuvuse asendusravi

Narkootikumide sõltuvuse ravi eesmärgiks võib olla narkootikumide tarvitamisest kohene loobumine või järkjärguline lõpetamine ning sellega seonduvate võõrutusnähtude leevendamine. Samuti võib olla eesmärgiks sõltuvusega toimetulemine olukorras, kus täielikult loobuda ei ole võimalik või mingil põhjusel ei ole inimene selleks veel valmis.

Loe edasi

Tasuta sotsiaal- ja õigusabi ning tervishoiuteenused ravikindlustamata inimestele

Narkootikumide tarvitamisega kaasnevad sageli mitmesugused probleemid, sealhulgas seaduserikkumised ja võlad. Sellisel juhul tasub kindlasti otsida abi. Selgitame, millised on võimalused saada tasuta õigusabi ja sotsiaalteenuseid, aga ka tervishoiuteenused ravikindlustamata inimestele.

Loe edasi

Telefoni- ja veebinõustamine

Kui sul on tekkinud narkootikumidega seotult küsimusi vaimse tervise osas või vajad abi muude narkootikumidega seotud küsimuste korral, leiad vastavalt oma probleemile abi allolevatelt telefoni- ja veebinõustajatelt. Nõustamist pakutakse ka narkootikume tarvitava inimese lähedasele.

Loe edasi

Tugiisik narkootikumide tarvitajale (SÜTIK programm)

Kui sul on raske otsustada, kust alustada, soovitame pöörduda SÜTIK programmi tugiisiku poole. Pöördu julgelt, paljud nõustajad on ise endised tarvitajad ja oskavad sinu olukorda mõista. Tugiisik aitab välja selgitada, millist tuge või abi vajaksid ning aitab leida sobiva teenusepakkuja.

Loe edasi

Üledoosidest tingitud surmade ennetamine (naloksooni kasutamine)

Naloksoon on ohutu ravim, mis võib opioidi (fentanüül, heroiin, metadoon, morfiin) üledoosi korral päästa inimese elu. See blokeerib narkootikumi mõju ning toob inimese teadvusele. Sellele järgnevalt on üldjuhul vajalik kutsuda kiirabi. Naloksooni saab koolituse läbimise korral kasutada nii tarvitaja, tema lähedased ja sõbrad kui ka spetsialistid.

Loe edasi

Mida teha uimastamis- ja mürgistamiskahtluse korral

Raskete elu ja tervist ohustavate mürgistusnähtude, nagu näiteks väga halb enesetunne, teadvusekaotus, liikumisvõimetus jms ilmnemisel helista kohe hädaabinumbril 112 või pöördu erakorralise meditsiini osakonda (EMO-sse).

Loe edasi

Mida teha, kui kahtlustad, et sind on uimastatud ja oled langenud seksuaalvägivalla ohvriks

Kui kahtlustad, et sind on uimastatud ja oled langenud seksuaalkuriteo ohvriks, helista kohe numbril 112 või pöördu esimesel võimalusel või hiljemalt seitsme ööpäeva jooksul seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus. Keskused on avatud ööpäev läbi ja abi on tasuta. Ära pese, ära söö ega joo ning too paberkotis kaasa juhtunu ajal seljas olnud riided.

Loe edasi