Uued psühhoaktiivsed ained

Aine tüüp

, , , , , ,

Kõige keerulisem grupp narkootilisi ja psühhotroopseid aineid kannab nime uued psühhoaktiivsed ained (inglise keeles new psychoactive substances, lühendatult NPS).

Üldjoontes võib uusi psühhoaktiivseid aineid liigitada sünteetilisteks kannabinoidideks, sünteetilisteks stimulantideks, sünteetilisteks hallutsinogeenideks ja sünteetilisteks opioidideks. Osadel juhtudel on uutel psühhoaktiivsetel ainetel korraga mitme ainerühma omadusi.

Kõige lihtsamalt öeldes on uute psühhoaktiivsete ainete puhul tegemist narkootilist joovet tekitavate ainetega, mis imiteerivad enamlevinud, nn klassikalisi narkootilisi aineid. Selliste ainete peamine tarvitamise põhjus on olenevalt ainest legaalsus, kergem kättesaadavus ja madalamad hinnad. Uusi aineid pakutakse internetis ja mõnedes riikides ka tänaval poodides või kioskites. Uute ainete hankimiseks ei ole vaja tunda diilereid ega omada tutvusi tarvitajate hulgas. Ained on pakitud väga pilkupüüdvalt ja välja mõeldud kaubamärginimed on põnevad ning naljakad, seega atraktiivsed.

Kui õiguslikus mõistes võivad osad uued psühhoaktiivsed ained olla legaalsed, on vaja siiski teada, et kui juriidilise vastutuse eest on võimalik peitu pugeda, siis vastutus oma elu ja tervise eest on vältimatu. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamise teeb riskeerivaks just teadmatus aine koostisosadest, puhtusastmest ja kangusest. Puudulik info muudab ennustamatuks ka aine mõju organismile ja pikemaajalised tervisekahjustused.

Üldjoontes on sünteetilistel kannabinoididel organismile sarnane toime kui looduslikul kanepil, kuid see võib olla kordades tugevam. Kuna sünteetiliste kannabinoidide koostisosad ei ole teada, võib lisaks THC mõju tunnustele ja kõrvalmõjule esineda lisaks mitmeid teisi terviseriske. Sünteetilised kannabinoidid sisaldavad koostisaineid, mille struktuur ja keemilised omadused on THC sarnased, ning mida lahustatakse ja pritsitakse taimsetele komponentidele. Üldjuhul näevad tooted välja rohelise puruna, mida suitsetatakse või kasutatakse e-sigaretis. Toote etiketil tavaliselt sünteetiliste kannabinoidide sisaldust ei mainita, vaid nimetatakse, et tegemist on taimse suitsuseguga. Sünteetiliste kannabinoide näideteks on JWH-007, JWH-200, AM-694, JWH-176, JWH-030, JWH-147, JWH-307, CP 47, 497, APICA, 5F-AB-PINACA, ADB-CHMINACA jt.

Uute sünteetiliste stimulantide ja hallutsinogeenide mõju ajule on sarnane niinimetatud klassikaliste stimulantidele ja hallutsinogeenidele, kuid kõrvalmõjude variatsioonid tulenevad jälle aine teistest ja tundmatutest koostisosadest. On juhtumeid, kus eluohtlik seisund saabub tänu sünteetilisele stimulandile lisatud ainele.

Sünteetilisi stimulante on väga erinevaid. Tavaliselt manustatakse selliseid stimulante suukaudselt, ninna tõmmates, suitsetades, harva ka süstides. Sageli müüakse uusi stimulante vannisoolade („bath salts“), lilleväetise („fertilizers”) või uurimisotstarbeks („research chemicals“) mõeldud kemikaalide üldnime all, kus tootja kaitseb ennast sildiga „pole inimtarbimiseks mõeldud“. Sünteetiliste stimulantidena on levinud MDA, MDEA, DOM, DOI, DOC, 2C-B, 2C-P, 2C-T-21, 25B-NBOMe, 25B-NBOMe,25C-NBOMe, 25D-NBOMe, 25E-NBOMe, 25P-NBOMe, 5-APB, 3-MMC, 3-MEC, 3-EMC, 3-EEC, 4-EMC, 4-EEC, metedroon, etedroon, 3-MOMC, 2-FMC, 2-FEC, 3-FMC, 3-FEC, 3-CMC, 4-FEC, brefedroon, FMMC, 3,5-DCMC, 3,5-DFMC, 2,5-DMOMC, bk-MDOM, bk-MDA, 2,3-MDMC, metuloon, etuloon, BMDP, bk-IMP, MMP, MEP, α-PPP, α-PBP, α-PVP, α-PEP, jt.
Sünteetilisi hallutsinogeene turustatakse nagu LSD-dki immutatud paberitükikestena või väikeste tablettidena. Enam levinud sellised ained on αET, αMT, DALT, DET, DiPT, DPT, 5-MeO- αMT, 5-MeO-DALT, 4-HO-DET,4-AcO-DMT, 4-HO-MET, 4-HO-DiPT, 5-MeO-DiPT, 4-HO-MiPT, 5-MeO-DMT, 5-MeO-NMT jt.

Viimasel ajal levivad järjest rohkem uued sünteetilised opiodid, mis on suures osas fentanüüli erinevad analoogid. Sünteetiliste uute opiodidena on levinud karfentanüül, 3-fluorofentanüül, 2-fluorofentanüül, 4-fluoro-butüürfentanüül, 4-metoksübutüürfentanüül, akrüülfentanüül, butüürfentanüül, valerüülfentanüül, para-fluorofentanüül, trefentanüül, tiofentanüül, tsüklopentüülfentanüül, bensüülfentanüül, tetrahüdrofuranüülfentanüül (THF-F), 4-kloro-isobutüürfentanüül (4Cl-iBF), 4-fluoro-isobutüürfentanüül (4F-iBF), tsüklopropüülfentanüül.

Uusi aineid sünteesitakse illegaalsetes laborites pidevalt – näiteks aastal 2015 jõudis Euroopa turule 98 uut ainet (2014. aastal 101). Sageli ei jõua pädevad asutused piisava kiirusega kontrollida selliste ainete ohtlikkust ning lisada neid kontrollitavate ainete nimekirjadesse. Seepärast tekibki osade ainete puhul ajavahemik, kui see aine on mõnda aega kuskil riigis n-ö kontrollimatu ehk mõnede tõlgenduste järgi legaalne. Nii kasutavadki paljud selliste ainete levitajad ingliskeelset terminit legal high ehk tõlgituna – legaalne joove. Õigusliku regulatsiooni segadus võimaldabki selliste ainete levitajatel tegutseda tunduvalt vabamalt kui keelatud ainete levitajatel, kes peavad oma tegevust varjama.

Selleks, et kiiremini selliste seaduse „aukudega“ tegelda, on paljud riigid võtnud kasutusele uute psühhoaktiivsete ainete ainerühmade kaudu kontrolli meetodi. Sellisel puhul on riigid kontrolli alla pannud ainerühmad. Kõik ained, mis on sarnase struktuurivalemiga ning kuuluvad nende rühmade alla on automaatselt tavakäitlemise keelu all. Ka Eestis on alates 2016. aastast seadusandluses 15 ainerühma.

Illustreerivalt on allpooltoodud Eesti seadusandluses olevad ainerühmad, millega pannakse kontrolli alla uusi psühhoaktiivseid aineid:

Sünteetilised kannabinoidid jagunevad 11 rühma:

 • naftoüülindoolid
 • naftüülmetüülindoolid
 • naftoüülpürroolid
 • anftüülmetüülindeenid
 • fenüülatsetüülindoolid
 • tsükloheksüülfenoolid
 • bensoüülindoolid
 • indoolkarboksamiidid
 • indasoolkarboksamiidid
 • tsüklopropüülkarbonüülindoolid
 • adamantoüülindoolid

Sünteetilised stimulandid jagunevad:

 • katinoonid
 • fentüülamiinid

Sünteetilised hallutsinogeenid ehk trüptamiinide ainerühm

Sünteetilised opioidid ehk fentanüülide ainerühm

Siit saad abi