Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Mis on uimastid?

  • Uimastid on keemilised ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, käitumist ja teda ümbritseva maailma tajumist;
  • Kõik uimastid võivad tekitada sõltuvust;
  • Uimasti mõju sõltub tarvitajast ja tarvitamisviisist;
  • Uimastid on seadusega lubatud ehk legaalsed (näiteks alkohol, tubakas, energiajoogid) või keelatud ehk illegaalsed (näiteks kokaiin, heroiin);
  • Päritolult kas looduslikud (kanep) või keemiliselt toodetud (LSD);
  • Jagunevad vastavalt toimele: stimulandid, depressandid, hallutsinogeenid, muud. 

 

Kõige üldisemas mõttes on uimastid sellised ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Kõik uimastid võivad tekitada sõltuvust ehk soovi ja vajadust saada seda uimastit üha uuesti. Uimastid võivad olla nii seadusega lubatud ehk legaalsed, kui seadusega keelatud ehk illegaalsed. Uimastid võivad olla kas looduslikku päritolu (näiteks kanep) või sünteesitud (näiteks amfetamiin). Lisaks on igal uimastil oma nimi ja tavaliselt ka hulk hüüdnimesid. Alkohol ja tubakas on samuti uimastid: nad võivad tekitada sõltuvust, kuid nende kasutamine ei ole täisealistele seadusega keelatud.

Lähtuvalt nende toimest kesknärvisüsteemile võib uimasteid jagada erinevatesse rühmadesse:
  1. Kesknärvisüsteemi depressandid ehk rahustava toimega ained on bensodiasepiinid, barbituraadid (ehk rahustid, uinutid ja antidepressandid), alkohol, GHB ehk korgijook, erinevad opioidid nagu heroiin, fentanüül, mooniekstrakt, morfiin, kodeiin, metadoon ja teised.
  2. Kesknärvisüsteemi stimulandid ehk ergutavad ained on kokaiin, amfetamiin, metaamfetamiin, MDMA/Ecstasy, kofeiin, nikotiin ja teised.
  3. Hallutsinogeenide ehk psühhedeelikumide alla kuuluvad LSD, psilotsübiin, fentsüklidiin ehk PCP jne.
  4. Sissehingatavad ained ehk inhalandid on keemilised lahustid, bensiin, liim ja teiste olmekemikaalide aurud, gaasid, aerosoolid jne.

Lisaks on olemas aineid, mis ei kuulu siin kirjeldatud kategooriate alla. Näiteks kanepitoodete puhul sõltub toime annuse suurusest (suurte koguste tarvitamisel võivad esineda hallutsinatsioonid, väikeste koguste puhul sellist mõju ei ole).

Kas uimastid või narkootikumid?

Keelatud uimastitest rääkides kasutatakse eesti keeles sageli sõna „narkootikumid“. Samas pole see mõiste kuigi täpne, sest tihti tähistatakse selle sõnaga ennekõike opioide, aga ka muid tuimastavalt ja uinutavalt mõjuvaid rahusteid. Seepärast välditakse paljudes keeltes sõna narcotics kasutamist, selle terminiga kirjeldatakse teatud aineid peamiselt juriidilises kontekstis. Tõepoolest, seaduse silmis on narkootikumid ained, mis on kantud  narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja.

Samas on eesti keeles olemas hea ja sisult täpsem sõna „uimastid“. Uim tähendab rohkemat kui uni või uimasus, see võib olla meeldiv või ebameeldiv, joovastav, uimastav või ekstaatiline. Kui inimene enam ilma uimastita hakkama ei saa, on tal tekkinud uimastisõltuvus ehk võõrkeelse sõnaga narkomaania.

narko.ee tekstides ongi peamiselt kasutatud mõistet „uimasti“.