Lähedaste lood

Jaga oma lugu Loe lugusid

Elu narkootikume tarvitava või nendest sõltuvusse jäänud inimesega ei pruugi olla lihtne ja see mõjutab pereliikmete või lähedaste elu mitmel viisil. Võid silmitsi seista paljude valusate tunnetega, olgu nendeks häbi, viha, hirm või enesesüüdistamine. Pereliikmed ja teised lähedased, kes püüavad narkootikume tarvitavat inimest aidata, riskivad samal ajal kaassõltuvuse kujunemisega.

Väärtustame sinu lugu ja kogemust, olgu see siis hetkel käimasolevast võitlusest, taastumisest või ammu paranenud haavast. Jaga meiega oma katsumusi, tõuse ja mõõnasid ja too välja see, mis aitab lootust hoida ning kust ja kellelt saad vajadusel tuge.

Oma loo jutustamine võib avaldada positiivset ja teraapilist mõju, aidates oma mõtetes ja tunnetes selgusele jõuda. Need on abiks ka teistele sarnases olukorras olevatele inimestele, kes näevad, et nad ei ole üksi.

Soovi korral saad oma lugu jagada anonüümselt.

*Tervise Arengu Instituut võib esitatud loo avaldada veebilehel narko.ee. Juhul, kui esitatud lugu sisaldab kohti, asutusi, nimesi, mis võimaldavad konkreetseid inimesi ära tunda, siis on Tervise Arengu Instituudil õigus teksti vastavalt korrigeerida. Narko.ee lehel ei avaldata narkootikumide tarvitamist propageerivaid kogemuslugusid.

Sul on seoses lähedase narkootikumide tarvitamisega küsimus, mure või kahtlus? Sa ei tea, kuidas edasi minna, mida enda aitamiseks ette võtta või millise spetsialisti poole pöörduda?

KÜSI ABI PEAASI NÕUSTAJALT

Nõustamine on eesti- ja venekeelsena tasuta kättesaadav kõigile inimestele, kes otsivad abi seoses vaimse tervise probleemidega,. Nõustamisel lähtutakse konfidentsiaalsuse printsiibist ja spetsialistid vastavad 3 tööpäeva jooksul.